Prowadzenie projektów B+R

Posiadamy wieloletnie doświadczenie, zdobyte na wielu projektach zakończonych sukcesem, w całościowym podejściu do innowacji.

W zależności od sytuacji i potrzeb wykonujemy różne prace:

– weryfikacja pomysłu pod względem technologicznym, biznesowym, rynkowym, prawnym itd. – zanim przystąpimy do prac sprawdzamy, czy projekt ma szansę na sukces

– analiza branży, środowiska i dotychczasowego doświadczenie przedsiębiorstwa w zakresie B+R

– opracowanie modelu biznesowego i biznes planu dla projektowanego produktu czy usługi

– posiadamy własną autorską metodologię do całościowej oceny projektu B+R i komercjalizacji

– przygotowanie projektu B+R, wychodząc od wstępnej koncepcji czy pomysłu

– przygotowanie planu prac B+R

– opracowanie kosztorysu projektu

– poszukiwanie wykonawców prac badawczo-rozwojowych, pracowników naukowych i tworzenie zespołów projektowych

– utworzenie spółki celowej

– poszukiwanie partnerów i tworzenie konsorcjów.