Pozyskiwanie dotacji unijnych

W ramach proponowanych usług pomagamy naszym klientom w realizacji projektów badawczo-rozwojowych w połączeniu z funduszami europejskimi. Towarzyszymy od etapu analizy pomysłu i oceny możliwości pozyskania dotacji, poprzez przygotowanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej, rozliczenie projektu, aż do końca okresu trwałości.

Na początku naszym najważniejszym wysiłkiem jest, aby pomysł czy projekt Klienta był sformułowany w taki sposób, aby mógł otrzymać dofinansowanie i był w pełni możliwy do zrealizowania.

Nasze prace na tym pierwszym etapie to przede wszystkim:

– doradztwo w zakresie rozwoju koncepcji i przygotowania pierwszego projektu B+R;

– analiza pomysłu oraz weryfikacja czy spełnia wymogi niezbędne do ubiegania się o dotacje;

– tworzenie harmonogramów i budżetów, ustalenie rodzaju kosztów;

– przygotowanie wniosku w oparciu o koncepcję działań badawczo-rozwojowych;

– doradztwo w procesie złożenia wniosku oraz na etapie jego oceny;

– doradztwo na etapie zawarcia umowy o dofinansowanie.