Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych (PARP)

Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ’ – bezzwrotne dotacje dla przedsiębiorstw na inwestycje związane z wdrażaniem technologii ukierunkowanych na zmniejszenie ilości odpadów, ponowne ich wykorzystanie lub recykling oraz zwiększenie efektywności energetycznej (KPO | PARP).

Dla kogo?

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z całej Polski.

Na co?

Dofinansowanie przyznawane będzie w ramach następujących kategorii pomocy publicznej:

  • regionalnej pomocy inwestycyjnej dla MŚP;
  • pomocy na usługi doradcze dla MŚP;
  • pomocy dla MŚP na wspieranie innowacyjności;
  • pomocy inwestycyjnej umożliwiającej przedsiębiorcom zastosowanie norm surowszych niż normy unijne w zakresie ochrony środowiska lub podniesienie poziomu ochrony środowiska w przypadku braku norm unijnych;
  • pomocy inwestycyjnej na wcześniejsze dostosowanie do przyszłych norm unijnych;
  • pomocy inwestycyjnej na środki wspierające efektywność energetyczną;
  • pomocy inwestycyjnej na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych;
  • pomocy inwestycyjnej na recykling i ponowne wykorzystanie odpadów;
  • pomocy de minimis.

Terminy naborów:

20.06.2024 – 20.08.2024