Fundusze Europejskie dla Małopolski

Prace B+R z przygotowaniem do wdrożenia

Wsparcie w formie dotacji na projekty B+R oraz przygotowanie ich do wdrożenia. Dofinansowaniem objęte są badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe w tym tworzenie prototypów lub instalacji demonstracyjnych i testowanie ich również przy zaangażowaniu użytkowników końcowych.

Dla kogo?

O wsparcie będą mogły ubiegać się przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie woj. małopolskiego. Projekty mogą być realizowane przez:

  • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) oraz przedsiębiorstwa typu small mid-caps,
  • konsorcja przedsiębiorstw, reprezentowane przez lidera (odpowiedzialnego za wdrożenie wyników prac B+R), którym jest MŚP lub przedsiębiorstwo typu small mid-caps,
    konsorcja przedsiębiorstw z udziałem innych podmiotów tj. organizacji badawczych, organizacji pozarządowych, ośrodków innowacji reprezentowane przez lidera (odpowiedzialnego za wdrożenie wyników prac B+R), którym jest MŚP lub przedsiębiorstwo typu small mid-caps,
  • przedsiębiorstwa inne niż MŚP i small mid-caps, wyłącznie pod warunkiem współpracy z MŚP (konsorcjum).

Na co?

Badania przemysłowe i obowiązkowe eksperymentalne prace rozwojowe, w tym tworzenie prototypów lub instalacji demonstracyjnych i testowanie ich również przy zaangażowaniu użytkowników końcowych.

Element uzupełniający dotacji to możliwość przygotowania do wdrożenia wyników prac B+R w działalności gospodarczej, która obejmuje przykładowo ochronę własności intelektualnej czy analizy przedwdrożeniowe.

Termin naboru:

26.07.2024 – 25.10.2024