DIG.IT

Projekt Dig.IT Transformacja Cyfrowa Polskich MŚP to instrument Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP), skierowany do polskich przedsiębiorców z sektora przemysłu, produkcji i usług na rzecz przemysłu. Przewiduje bezzwrotne dotacje na wdrożenie specjalistycznych rozwiązań cyfrowych w polskich firmach.

Z projektu Dig.IT możesz sfinansować:

W części obligatoryjnej projektu (koszty dominujące):
– pozyskanie wartości niematerialnych i prawnych w postaci gotowego oprogramowania lub zleconych prac programistycznych,
– usługi chmurowe typu SaaS, PaaS, IaaS czy CSaaS itp.,

W części fakultatywnej (koszty uzupełniające):
– koszty wdrożenia oprogramowania lub usług chmurowych do działalności przedsiębiorstwa,
– koszty szkoleń pracowników z wykorzystania nabytych technologii cyfrowych koszty niezbędnych środków trwałych.

Forma i wysokość dofinansowania

– Wsparcie udzielane będzie w formie dotacji bezzwrotnej w ramach pomocy de minimis.
– Przedsiębiorstwo może pozyskać dofinansowanie o równowartości maksymalnie 200 tys. euro.
– Intensywność wsparcia wyniesie do 70% kosztów netto inwestycji.

Dig.IT – dla kogo?

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z całej Polski, z sektora przemysłu oraz produkcji i usług na rzecz przemysłu.

Termin naboru:

II – III kwartał 2024