Automatyzacja i robotyzacja w MŚP

Kompleksowe wsparcie MŚP w procesie transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 poprzez automatyzację i robotyzację procesów.

Dla kogo?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) prowadzące działalność gospodarczą na terenie Polski Wschodniej.

Na co?

Wsparcie skierowane jest do przedsiębiorstw na realizację „modułowych” projektów badawczo-rozwojowych obejmujących swoim zakresem:

  • audyt technologiczny oraz opracowanie mapy drogowej transformacji przedsiębiorstwa w kierunku przemysłu 4.0,
  • działania inwestycyjne tj. zakup automatów, robotów oraz innych maszyn i urządzeń, a także oprogramowania,
  • wsparcie procesu instalacji i wdrożenia nabytych aktywów poprzez szkolenia i doradztwo.

Termin naboru:

01.08.2024 – 26.09.2024