Inwestycje, doradztwo, zarządzanie, transfer technologii

Wybieramy innowacyjność

Dofinansowania SMART, FENG, RPO

15 +

Lat

doświadczenia

Badania i Rozwój

Pomagamy rozwijać się innowacyjnym przedsiębiorstwom

Pomagamy naszym klientom w realizacji projektów B+R w połączeniu z funduszami europejskimi.

  • Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki
  • Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

ETAPY WSPÓŁPRACY

Od pomysłu do realizacji

Badania i rozwój

Określenie innowacyjności

Zapotrzebowanie rynkowe

Harmonogram i budżet

Personel i podwykonawstwo