Etapy zarządzania strategicznego


Scenariusze

• Charakterystyka otoczenia.
• Kwestionowanie przekonań.
• Rzucenie wyzwania mantrze “oficjalnej przyszłości”.
• Dokumentacja podstawowych założeń przemawiających za obecną strategią.
• Alternatywne, równie prawdopodobne obrazy przyszłości (wszystko może się zdarzyć).


Analiza strategiczna

• Audyt strategiczny.
• Analiza potencjału strategicznego (cykl życia „produktów”).
• Audyt otoczenia.
• Wizja przyszłości.
• Zamiary strategiczne.
• Ustalenie problemów rozwojowych.
• Raport o stanie firmy.


Planowanie strategiczne

• Określenie wizji i misji.
• Czynniki sukcesu i wyróżniające kompetencje.
• Określenie celów i kierunków rozwoju strategii.
• Określenie hierarchii celów pośrednich.
• Opracowanie różnych wariantów strategii (opcje strategiczne).
• Konstruowanie wyboru i wybór zamierzonej strategii.
• Opracowanie strategii funkcjonalnych.
• Wyznaczenie działań pośrednich i instrumentów specjalizacji.
• Określenie zadań do realizacji i ich hierarchii.
• Opracowanie kosztów realizacji poszczególnych zadań i źródeł ich finansowania.


Wdrażanie strategii

• Opracowanie harmonogramu realizacji strategii.
• Ustalenie terminów realizacji i osób odpowiedzialnych.
• Opracowanie szczegółowych biznesplanów.
• Powoływanie nowych zespołów wykonawczych, projektowych.
• Monitoring, kontrolowanie i ocena przebiegu realizacji.
• Ewentualne wprowadzanie działań korygujących.
• Codzienne działania operacyjne ukierunkowane na cele określone w strategii.
• Pomiary i analizy, które określą w jakim stopniu cele są osiągane.