Każdy kryzys obnaża słabe punkty organizacji. Nagle przestaje działać to, co do tej pory było ukryte za przewagą firmy, nadmiarem użytych zasobów lub nieefektywnością rynku i konkurencji. Zarządzanie kryzysem oznacza podjęcie dwóch decyzji: co musimy zrobić teraz, aby przetrwać, i jak chcemy odbudowywać firmę po zaspokojeniu najpilniejszych potrzeb? Obie decyzje są ze sobą skorelowane. To, co zrobimy teraz, będzie miało wpływ na sytuację za miesiąc i za kilka miesięcy. Podjęcie decyzji i działań gaszących pożary nie zwalnia zarządzających z odpowiedzi na pytania: jak chcemy rozwijać firmę za miesiąc, trzy miesiące, rok ? Co w naszym dotychczasowym działaniu może zostać ulepszone ? Czy kierunek, który obrała firma, ma rację bytu w zmienionej kryzysem sytuacji ?


Instytut Inteligentnego Rozwoju tworzy scenariusze przyszłości oparte na danych. Są one podstawą skutecznego doradztwa strategicznego dla polskich i globalnych klientów.W czym pomagamy

 

1.  Zarządzanie firmą w kryzysie
2.  Przygotowanie scenariuszy rozwoju branży w post-kryzysowym otoczeniu
3.  Przygotowanie strategii i planu konkretnych działań, na bazie najbardziej prawdopodobnego scenariusza.
4.  Wdrożenia: Na zasadach interim managementu - w przypadku zainteresowania klienta, wdrażamy przyjętą strategię i działania, z gwarancją osiągnięcia uzgodnionych celów. Jeżeli występuje taka potrzeba, zapraszamy do współpracy najlepszych fachowców, którzy wielokrotnie mieli okazję z sukcesem wprowadzać transformacje i restrukturyzacje w sprzedaży, produkcji, finansach, zaopatrzeniu, etc. To nasi klienci, na podstawie referencji przedstawionych przez nas specjalistów, decydują o akceptacji proponowanego zewnętrznego specjalisty.